Archiwum z Luty 2012

Kontrakt zawarty jakiś czas temu z Fundacją JA KOBIETA z Warszawy zaowocował kolejną realizacją. Tym razem podjęliśmy wspólne działania aby stworzyć serwis internetowy wraz z elementami identyfikacji wizualnej dla ogólnopolskiej akcji Finanse na 50plus.

Grupa kreatywna opracowała kilka różnych projektów logotypu. W drodze eliminacji, wybrany został jeden – najlepszy – projekt, która stanowi oficjalne logo projektu. Poniżej przedstawiamy wizualizację tej kreacji.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób w wieku 50+. Projekt w swoich założeniach ma zaoferować uczestnikom zdobycie praktycznych, życiowych umiejętności, które będą przydatne w ich codziennym życiu, a także pokazać osobom 50+, jakie ułatwienia daje internet i nowoczesne technologie w odniesieniu do tematyki finansów osobistych.
Tekst pochodzi ze strony Finanse-na50plus.pl

Zadania stawiane przed naszą agencją

  • przygotowanie projektu oraz opracowanie materiału do druku certyfikatu dla uczestników projektu
  • produkcja oraz bieżąca obsługa (aktualizacja) serwisu internetowego – w ramach projektu przygotowany został nowoczesny projekt graficzny oraz zaimplementowany system klasy CMS (System Zarządzania Treścią)
  • podłączenie widgetów (drobnych narzędzi) związanych z promocją projektu na arenie SOCIAL MEDIA (m. in. Facebook)

Na potrzeby eventu, w którym brała udział spółka PKO BP – QUALIA DEVELOPMENT – nasza agencja opracowała zgrabny, niewielki program okienkowy działający w środowisku Windows, za sprawą którego realizowane są pokazy slajdów prezentujące inwestycje oferowane przez firmę Qualia Development.

Aplikacja została wyposażona w kilka zasadniczych funkcji:

  • automatyczne wybieranie zdjęć z podanego katalogu oraz wszystkich podkatalogów 
  • automatyczne usuwanie zdjęć  „uszkodzonych” (np. takich które są niekompletne, nie można ich odczytać)
  • możliwość wyboru ekranu, na którym wyświetlany zostanie pokaz slajdów (rzutnik, ekran komputera, zewnętrzny ekran np. ramka LCD)
  • możliwość wyboru sposobu przejścia pomiędzy zdjęciami
  • możliwość ustawienia czasu ekspozycji zdjęcia na ekranie
  • możliwość zapętlenia prezentacji

Każda z zaimplementowanych funkcji została dokładnie przemyślana przez specjalistów naszej agencji. W ten sposób udało się przygotować aplikację UNIWERSALNĄ, która z pewnością zostanie zastosowana wiele razy.